Nói đến “Quản trị chiến lược” là nói đến “BSC”, và
nói đến “BSC” là nói đến Phương pháp “9 Bước” của BSI.

Do vậy, các giải pháp tư vấn hay các chương trình đào tạo của BSV đều được dựa trên nền tảng là phương pháp độc quyền này từ BSI (bất cứ tổ chức hay cá nhân nào sử dụng Phương pháp “9 Bước” này để triển khai đào tạo hay tư vấn BSC nhằm mục đích thu phí mà không được sự đồng ý bằng văn bản của BSI hay BSV đều là bất hợp pháp).

Phương pháp này đã nhận được nhiều giải thưởng cao quý, và được mô tả chi tiết trong quyển sách The Institute Way.

“9 Bước triển khai BSC” là một phương pháp nhất quán, logic và toàn diện, giúp khách hàng tự tin rằng những khái niệm, thuật ngữ sẽ được áp dụng nhất quán, xuyên suốt trong tổ chức, và không một bước quan trọng nào bị nhầm lẫn hay bỏ sót.

Đào tạo, huấn luyện, quản trị sự thay đổi và giải quyết vấn đề đều là những nội dung quan trọng của phương pháp này. Chúng tôi tích hợp nội dung về chuyển hóa tổ chức (organizational transformation) và quản trị sự thay đổi vào giai đoạn đầu của toàn bộ quá trình hoạch định, và sử dụng phương pháp này nhằm tối ưu hóa sự gắn kết và đồng thuận của nhân viên, cũng như các bên liên quan khác.

mission-vison-model.png

Khi sử dụng phương pháp này, khách hàng sẽ có thể: 

  • Sử dụng một bộ thuật ngữ nhất quán trong suốt quá trình triển khai;
  • Xây dựng được tầm nhìn chung về tương lai cho toàn tổ chức;
  • Xây dựng các bản đồ chiến lược thể hiện chiến lược của công ty và hành trình tạo giá trị cho khách hàng;
  • Đo lường kết quả công việc theo cùng một cách thức như khi xây dựng kết quả và thành tựu mong muốn;
  • Sắp xếp ưu tiên các hoạt động để thực thi chiến lược;
  • Nâng cao hiệu quả giao tiếp với nhân viên, khách hàng và các bên liên quan.
go top