9 BƯỚC ĐẾN THÀNH CÔNG
Quyển sách “The Institute Way: Simplify Strategic Planning and Management with the Balanced Scorecard” 

Tạm dịch: “Triển khai Balanced Scorecard theo Phương pháp “9 Bước” của Balanced Scorecard Institute Hoa Kỳ: Tối giản hóa việc hoạch định và quản trị chiến lược bằng Balanced Scorecard”

Những tổ chức nào đồng bộ được những hoạt động thường nhật của từng nhân viên trong đội ngũ mình với tầm nhìn và sứ mệnh chung sẽ là những tổ chức gặt hái được nhiều thành công nhất.

Phương pháp “9 Bước” của BSI sẽ giúp vạch ra một quy trình thực tiễn tuần tự từng bước để hình thành chiến lược và thực thi chiến lược trong các doanh nghiệp, cơ quan chính quyền, và tổ chức phi lợi nhuận.

Quyển sách dựa trên hơn 15 năm kinh nghiệm của Balanced Scorecard Institute trong việc đào tạo, chứng nhận chuyên gia và tư vấn xây dựng, triển khai các hệ thống quản trị chiến lược.

Quyển sách Phương pháp “9 bước” của BSI sẽ mô tả cụ thể cách thức quản trị và thích nghi để đạt được mức độ hiệu quả cao hơn. Phương pháp này kết hợp những nội dung về hoạch định chiến lược, đo lường kết quả công việc và quản trị sự thay đổi thành một mô hình đơn giản và nghiêm ngặt, giúp công việc xây dựng và truyền thông về hệ thống quản lý kết quả công việc được dễ dàng hơn.

go top