Các tổ chức quan tâm đến phương pháp Balanced Scorecard thường ở một trong 4 giai đoạn như sau:

Giai đoạn 1:
Đã nghe nói về phương pháp Balanced Scorecard và quan tâm tìm hiểu thêm.

Chúng tôi có thể hỗ trợ cung cấp những thông tin chuyên sâu về phương pháp Balanced Scorecard và các hệ thống Balanced Scorecard hiện hành. Các Hội thảo Cấp cao (Executive Workshop) của chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho các nhà lãnh đạo và quản lý những thông tin cần thiết để họ có quyết định sáng suốt về việc có áp dụng phương pháp Balanced Scorecar hay không.

Giai đoạn 2:
Đã xây dựng một hệ thống Balanced Scorecard của riêng mình và cần hỗ trợ chuyên môn để phát triển hệ thống này lên một tầm cao hơn.

Chúng tôi có thể hỗ trợ bằng cách xem xét hiện trạng của tổ chức và cung cấp thông tin về những thông lệ thực hành hiệu quả nhất, và những gì hiện đang được áp dụng ở những tổ chức khác. Đồng thời, chúng tôi có thể huấn luyện nhân viên, và đề xuất những phương hướng triển khai tiếp theo.

Giai đoạn 3:
Đang gặp vấn đề trong quá trình xây dựng và triển khai hệ thống Balanced Scorecard.

Chúng tôi có thể hỗ trợ bằng cách rà soát, đánh giá lại hệ thống, chẩn đoán vấn đề, và sau đó cùng phối hợp với tổ chức để giải quyết các vấn đề này. Công việc này bao gồm huấn luyện nhân viên của công ty khách hàng.

Giai đoạn 4:
Có một hệ thống Balanced Scorecard hoạt động tốt nhưng muốn đánh giá lại để cập nhật mới.

Chúng tôi rất vui khi thấy một hệ thống Balanced Scorecard đang hoạt động tốt và sẵn lòng trao đổi với khách hàng về việc kiểm tra, rà soát hệ thống mà khách hàng không phải cam kết bất kỳ điều gì để có được cuộc trao đổi này.

Để triển khai thành công một hệ thống Balanced Scorecard ở một tổ chức cần phải có sự nhất quán trong việc xây dựng và vận dụng hệ thống này từ cấp cao nhất cho đến cấp thấp nhất trong tổ chức. Do đó, sự thấu hiểu và cam kết từ đội ngũ quản lý cấp cao đóng vai trò tối quan trọng trước khi và trong suốt quá trình theo đuổi hành trình Balanced Scorecard của tổ chức đó.


go top