Tư vấn Hoạch định Chiến lược và Soát xét Chiến lược

Hoạch định chiến lược là một hoạt động quản trị tổ chức được dùng để thiết lập ưu tiên công việc, tập trung nguồn lực, củng cố hoạt động vận hành, đảm bảo nhân viên và các bên liên quan đang làm việc vì những mục tiêu chung, thiết lập sự đồng thuận về những kết quả/thành quả mong đợi, và đánh giá, điều chỉnh định hướng của tổ chức trước những thay đổi của môi trường.

Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ áp dụng một quy trình toàn diện và nghiêm ngặt để hỗ trợ ban lãnh đạo của công ty khách hàng đưa ra những quyết định căn cơ mà sẽ giúp định hình chân dung của tổ chức, khách hàng của tổ chức là ai, tổ chức cần phải làm gì, vì sao lại làm những việc ấy, làm thế nào tổ chức trở nên khác biệt, nhằm hướng đến sự phát triển trong tương lai.

Khi quá trình hoạch định chiến lược hay soát xét chiến lược được triển khai hiệu quả, nó không chỉ thể hiện rõ ràng con đường mà tổ chức đang đi, những hành động cụ thể cần thực hiện để tổ phát triển, mà còn giải đáp được câu hỏi: “Làm thế nào biết được đã thành công hay chưa?”. Trên cơ sở này, chúng tôi thể hiện phương pháp hoạch định chiến lược của mình thành kế hoạch cụ thể mà có thể được tích hợp một cách mượt mà vào hệ thống Balanced Scorecard nếu công ty có yêu cầu.
go top