Chương trình Chứng chỉ Chuyên gia KPI là giải pháp toàn diện cho các nhà lãnh đạo, quản lý, chuyên gia phân tích muốn học cách xây dựng, triển khai và duy trì KPI nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động hay hiệu quả chiến lược của tổ chức.
 
 
Hầu hết mọi người, dù là lãnh đạo, quản lý, chuyên gia về chiến lược hay kết quả công việc, hoặc các chuyên gia phân tích, đều gặp khó khăn khi xây dựng và quản lý KPI, cũng như sử dụng thông tin về kết quả công việc để đưa ra những quyết định hiệu quả hơn. Chương trình này giúp học viên biết cách xác định những KPI có ý nghĩa, đạt được sự đồng thuận thực sự đối với các thước đo kết quả công việc, đồng bộ các thước đo này với chiến lược, và sử dụng các thước đo này để nâng cao hiệu quả, hoàn thành chỉ tiêu.
 

TẢI BROCHURE

Tổng quan Chương trình

Hầu hết mọi người, dù là lãnh đạo, quản lý, chuyên gia về chiến lược hay về kết quả công việc,  hoặc  các  chuyên  gia phân tích, đều gặp khó khăn khi xây dựng và quản lý KPI, cũng như sử dụng thông tin từ kết quả công việc để đưa ra những quyết định hiệu quả hơn. Chương  trình đào tạo KPI giúp người tham dự biết cách xác định những KPI có ý nghĩa, đạt được sự đồng thuận thực sự đối với các thước đo kết quả công việc, đồng bộ các thước đo này với chiến lược, và sử dụng các thước đo này để nâng cao hiệu quả, hoàn thành chỉ tiêu.
 
Xây dựng KPI và thước đo kết quả công việc là một quá trình mô tả rõ ràng điều mà tổ chức mong muốn đạt được, sau đó xác định những  chỉ  tiêu  có  ý  nghĩa  và  hữu  ích  để đạt được thành công. Chỉ lựa chọn những thước đo tiêu chuẩn từ một danh sách dài các thước đo sẵn có là một việc làm không hiệu quả. Thước đo kết quả công việc, hay KPI, là một phần chính yếu của bất kỳ hệ thống quản trị chiến lược nào bởi nó đóng vai trò trọng yếu trong việc đánh giá hiệu quả của quá trình triển khai chiến lược. KPI còn hỗ trợ phân tích khoảng trống giữa kết quả thực tế và kết quả mong đợi, cũng như giữa hiệu quả toàn tổ chức và hiệu suất vận hành. Các thước đo vận hành, thước đo dự án, thước đo rủi ro, và thước đo dành cho nhân viên giúp mang lại một hệ thống cảnh báo sớm ở phạm vi toàn tổ chức để giúp nâng cao kết quả công việc. Những chỉ số KPI có ý nghĩa và hữu hiệu sẽ mang lại cái nhìn sâu sắc về việc liệu chiến lược có đang đúng hướng, liệu các chương trình, dự án, dịch vụ có đang đúng tiến độ, tiến triển và được triển khai hiệu quả hay không. KPI sẽ giúp nhân viên chú tâm vào những gì quan trọng nhất để đạt được thành công, và cho phép họ có thể đo lường chính những thành tựu đó.

Xây dựng KPI và thước đo kết quả công việc là một quá trình mô tả rõ ràng điều mà tổ chức mong muốn đạt được, sau đó xác định những chỉ tiêu có ý nghĩa và hữu ích để đạt được thành công. Chỉ lựa chọn những thước đo tiêu chuẩn từ một danh sách dài các thước đo sẵn có là một việc làm không hiệu quả. Thước đo kết quả công việc, hay KPI, là một phần chính yếu của bất kỳ hệ thống quản trị chiến lược nào bởi nó đóng vai trò trọng yếu trong việc đánh giá hiệu quả của quá trình triển khai chiến lược. KPI còn hỗ trợ phân tích khoảng trống giữa kết quả thực tế và kết quả mong đợi, cũng như giữa hiệu quả toàn tổ chức và hiệu suất vận hành. Các thước đo vận hành, thước đo dự án, thước đo rủi ro, và thước đo dành cho nhân viên giúp mang lại một hệ thống cảnh báo sớm ở phạm vi toàn tổ chức để giúp nâng cao kết quả công việc. Những chỉ số KPI có ý nghĩa và hữu hiệu sẽ mang lại cái nhìn sâu sắc về việc liệu chiến lược có đang đúng hướng, liệu các chương trình, dự án, dịch vụ có đang đúng tiến độ, tiến triển và được triển khai hiệu quả hay không. KPI sẽ giúp nhân viên chú tâm vào những gì quan trọng nhất để đạt được thành công, và cho phép họ có thể đo lường chính những thành tựu đó.

Chương trình này được thiết kế cho tất cả tổ chức, dù là doanh nghiệp hay cơ quan chính quyền, tổ chức phi lợi nhuận, mang đến cho học viên những công cụ thực tiễn để  xây  dựng  những  thước  đo  có  ý  nghĩa cho việc quản trị kết quả chiến lược và kết quả  vận  hành,  và  nhờ  đó  học  viên  phát triển được kỹ năng của mình thông qua những bài tập ứng dụng thực tiễn. Học viên sẽ được học cách sử dụng nhiều  công  cụ  khác  như  Logic  Model và  Project  Management  Model  đang  được sử dụng bởi các tổ chức hàng đầu trên khắp thế giới, nhằm thấu hiểu và diễn đạt rõ ràng kết quả mong đợi, xác định được những gì cần đo lường, thiết lập chỉ tiêu và ngưỡng giới hạn, xây dựng những thước đo đa hợp từ những thước đo kết quả công việc ở tầm thấp hơn, đo lường thành quả, kết quả đầu ra, quy trình, thông tin đầu vào, và tạo ra những báo cáo, bảng chỉ số bắt mắt để cung cấp thông tin cho quá trình ra quyết định được hiệu quả hơn trong phạm vi toàn tổ chức.
 
Chương trình này được thiết kế nhằm giúp học viên thấu hiểu nền tảng của việc quản trị kết quả công việc, nhờ đó xây dựng, triển khai, và quản trị thành công những chỉ số KPI có ý nghĩa cho công việc quản trị chiến lược, quản trị vận hành hay quản trị chương trình hành động.

Đối tượng tham dự

Chương trình dành cho:

 • Những cá nhân, đội nhóm đang chịu trách nhiệm về quản trị/đo lường kết quả công việc;
 • Những nhà lãnh đạo, quản lý kỳ cựu đang thiết lập, dẫn dắt, và quản lý các chương trình, hệ thống quản trị và/hoặc đo lường kết quả công việc;
 • Các nhà quản lý, hoạch định, phân tích, thành viên của đội ngũ quản trị và hoạch định chiến lược, những người đang tìm kiếm những ý tưởng khả thi và tốt nhất để nâng cao hiệu quả của tổ chức;
 • Chuyên viên phụ trách hoạch định, xây dựng và cải tiến các bảng chỉ số, thẻ điểm KPI, quy trình kinh doanh, quản trị chương trình và dự án, quản trị danh mục, hoặc các hệ thống đo lường khác;
 • Các nhà quản lý, hoạch định, phân tích tham gia vào việc thiết lập các thước đo kết quả làm việc, hoặc đảm bảo việc tuân thủ với các quy định và yêu cầu báo cáo khác;
 • Các chuyên viên phân tích ngân sách cần có thông tin về kết quả làm việc để xây dựng ngân sách và đánh giá các chương trình hành động.
Chương trình có tính thực tiễn cao, được dẫn dắt bởi những chuyên gia tư vấn – giảng viên giàu kinh nghiệm của BSI, mang lại cho những ai đang xây dựng các thước đo kết quả công việc những thông lệ thực hành tốt nhất để họ có thể xây dựng, triển khai và quản lý các chỉ số KPI một cách hiệu quả và năng suất hơn.
 
Học viên sẽ đóng góp vào thành công của tổ chức bằng việc đo lường được những hoạt động nào quan trọng nhất và ứng dụng những gì đã học để góp phần xây dựng hệ thống đo lường kết quả công việc của tổ chức. Chương trình này thu hút các nhà lãnh đạo và quản lý trên toàn thế giới. Kinh nghiệm triển khai các chương trình đào tạo vừa qua cho thấy Học viên rất trân trọng giá trị mà họ nhận được qua quá trình làm việc, học hỏi cùng các Học viên khác trong suốt chương trình học. Những kinh nghiệm thực tiễn được chia sẻ liên tục thông qua các hoạt động thảo luận trong lớp, giao lưu sau giờ học, cũng như duy trì mối quan hệ sau khi chương trình học kết thúc.
Phong cách giảng dạy đề cao tính thực tiễn với nhiều tình huống để nghiên cứu và các hoạt động tương tác trong nhóm nhỏ, học viên sẽ ứng dụng những khái niệm về xây dựng và quản trị KPI để giải quyết những thách thức mà tổ chức đang đối mặt.

Các bài tập sử dụng trong chương trình bao gồm:

 • Xác định những thách thức liên quan đến KPI;
 • Tận dụng các công cụ chẩn đoán như mô hình Các cấp độ trưởng thành về chiến lược (Strategic MaturityTM), Mô hình logic (Logic  Model), và Lưu đồ quy trình (Process Flow);
 • Xây dựng các Chủ tố Chiến lược và Kết quả Chiến lược;
 • Xây dựng các Mục tiêu Chiến lược;
 • Diễn đạt rõ ràng những kết quả công việc để xây dựng những thước đo có ý nghĩa;
 • Tận dụng các biểu mẫu Measure Design (Thiết kế Thước đo) và Measure Definition (Định nghĩa Thước đo) để xây dựng những thước đo có ý nghĩa;
 • Xây dựng một bảng chỉ số Các thước đo kết quả công việc;
 • Xác định những phương thức thực hành tốt nhất để xây dựng và duy trì văn hóa chú trọng kết quả công việc;
 • Xây dựng Thước đo Kết quả Công việc cho từng nhóm thước đo như: chiến lược, vận hành, dự án, rủi ro, và nhân viên;
 • Chuẩn bị và triển khai dự án ứng dụng KPI của riêng mỗi học viên.
Giảng viên của Chương trình là những chuyên gia hàng đầu của BSI, với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn và đào tạo chuyên sâu về KPI và Balanced Scorecard cho các tổ chức thuộc mọi lĩnh vực.
 
Chương trình gồm 2 phần chính với nội dung chi tiết như sau:

Phần 1 của chương trình giới thiệu về KPI và bối cảnh chiến lược của nó, mang đến cho học viên một phương pháp tuần tự từng bước để xây dựng nhiều loại KPI. Thông qua nhiều bài tập tình huống, ứng dụng, học viên sẽ học được những nguyên lý nền tảng nhất để xây dựng KPI, đạt được sự đồng thuận về thước đo kết quả công việc bằng cách xây dựng một văn hóa về đo lường kết quả công việc, và cách thức để đồng bộ những thước đo này để cải tiến chiến lược.
 
Hoàn thành học phần này, Học viên sẽ thấu hiểu cách thức truyền thông rõ ràng những kết quả mong đợi và nâng cao kết quả công việc một cách bền vững. Học viên có thể đồng bộ chặt chẽ các thước đo kết quả với chiến lược, đo lường những mục tiêu vô hình, và đảm bảo việc đo lường được suôn sẻ, áp dụng quy trình báo cáo, tất cả nhằm giảm thiểu chi phí, công sức, và thời gian của một chu kỳ. Với những gì được học về việc xây dựng KPI, Học viên sẽ đạt được những gì cần thiết để xây dựng những thước đo giúp chuyển hóa kết quả của cả tổ chức.
 
Phần 2 được thiết kế để giúp học viên phát triển thành công kỹ năng cho bản thân, dựa trên những hiểu biết nền tảng đã có. Thông qua nhiều bài tập thực hành có tính thực tiễn cao, học phần này bao hàm những nội dung chuyên sâu hơn về KPI như xây dựng các thước đo về chiến lược, vận hành, dự án, rủi ro, và nhân viên, cũng như tạo được sự đồng bộ về KPI qua việc phân bổ mục tiêu và quản trị thông tin về kết quả công việc. Học viên sẽ học về một hệ thống cảnh báo sớm mà có thể được sử dụng trong phạm vi toàn tổ chức để giúp nâng cao kết quả công việc. Trong suốt Chương trình, Học viên sẽ được ứng dụng kiến thức và phương pháp đã học vào một dự án xây dựng KPI của riêng mỗi học viên phản ánh những hoạt động nâng cao kết quả hoạt động của tổ chức. Kết thúc Chương trình, mỗi học viên sẽ chia sẻ dự án cá nhân của mình để được giảng viên và đồng môn đóng góp hoàn thiện.
 
Sau khi hoàn thành toàn bộ chương trình, học viên sẽ có khả năng nâng cao nhận thức của lãnh đạo và nhân viên của mình về giá trị và tầm quan trọng của việc đo lường kết quả công việc, nâng cao kỹ năng lựa chọn những thước đo có ý nghĩa và dùng chúng để hỗ trợ quá trình ra quyết định, nâng cao sự tham gia chủ động của nhân viên trong việc lựa chọn và triển khai các thước đo kết quả công việc, giảm thời gian của chu kỳ triển khai những thước đo kết quả công việc mới, từ lựa chọn đến sử dụng, và nâng cao tỷ lệ các mục tiêu chiến lược và mục tiêu vận hành các thước đo có ý nghĩa kèm theo.
Chương trình được thiết kế với những kỹ thuật, mẫu biểu, tình huống thực tế, theo khung thời gian để học viên luyện tập những gì đã được học với sự hỗ trợ của giảng viên. Học viên sẽ học được cách:
 
 • Nhận ra thước đo kết quả công việc chính là nhân tố chiến lược tạo ra sức mạnh cạnh tranh;
 • Thấu hiểu lý thuyết và ứng dụng của việc quản trị kết quả của tổ chức thông qua Balanced Scorecard (BSC) và các phương pháp khác để xây dựng KPI;
 • Tạo sự đồng thuận và mội trường liên tục nâng cao kết quả, giúp mọi người hào hứng và làm chủ quá trình đo lường, nâng cao kết quả công việc;
 • Hoạch định ngân sách và xây dựng tinh thần trách nhiệm dựa trên kết quả công việc;
 • Xây dựng KPI, chỉ tiêu kết quả công việc và bảng chỉ số theo thông lệ tốt nhất;
 • Nâng cao kết quả làm việc của các bộ phận, đội nhóm, chương trình, dự án, rủi ro, và cá nhân;
 • Đo lường, truyền thông, phân bổ chiến lược dễ dàng trong tổ chức;
 • Lựa chọn và thiết kế những thước đo kết quả công việc theo cách thức ý nghĩa hơn rất nhiều so với phương pháp động não hay đối sánh;
 • Đưa các thước đo, dữ liệu vào công việc một cách nhất quán, phù hợp mang tính thực tiễn, kích thích sự phát triển;
 • Thiết kế báo cáo, bảng chỉ số sâu sắc;
 • Nhận diện tín hiệu thực từ các thước đo nhằm định được mức độ nâng cao của kết quả công việc;
 • Truyền thông kết quả công việc rõ ràng cho toàn tổ chức, giúp quá trình ra quyết định được hiệu quả;
 • Đưa ra các chỉ tiêu và cách thức đo lường kết quả công việc một cách thuyết phục.

Nội dung chương trình

Ngày 1: KPI và xây dựng KPI

 • KPI và Quản trị chiến lược
 • Bối cảnh chiến lược, và thiết lập mục tiêu
 • Xây dựng thước đo kết quả công việc, xây dựng văn hóa đồng thuận
 • Bài tập thực hành
 • Công cụ, mẫu biểu, và các nguồn tài liệu bổ sung

 
Ngày 2: Đo lường kết quả công việc

 • Mục đích của đo lường
 • Thiết lập bản đồ kết quả đo lường khả thi
 • Thiết kế thước đo ý nghĩa
 • Thống nhất thước đo
 • Bài tập thực hành
 • Công cụ, mẫu biểu, và các nguồn tài liệu bổ sung
 

Ngày 3: Đo lường kết quả công việc (tiếp theo)

 • Triển khai thước đo
 • Xem xét chỉ tiêu và kết quả
 • Diễn giải tín hiệu
 • Báo cáo kết quả công việc căn cứ tiêu chí đo
 • Những lưu ý để triển khai thành công
 • Bài tập thực hành
 • Công cụ, mẫu biểu, và các nguồn tài liệu bổ sung

 
Ngày 4: Ứng dụng KPI và Xây dựng các thước đo

 • Xây dựng thước đo cho thực thi chiến lược
 • Xây dựng thước đo cho vận hành
 • Xây dựng thước đo cho dự án
 • Xây dựng thước đo cho chương trình
 • Xây dựng thước đo cho kết quả công việc của nhân viên
 • Đo lường và quản trị rủi ro: xây dựng KRI (Chỉ số Rủi ro Chính yếu)
 • Giới thiệu các dự án ứng dụng
 • Các tình huống về KPI
 • Bài tập thực hành
 • Công cụ, mẫu biểu, và các nguồn tài liệu bổ sung

 
Ngày 5: Các chủ đề nâng cao về KPI và phân công trình bày

 • Phân bổ mục tiêu và cân bằng KPI
 • Quản trị chiến lược và kết quả công việc
 • Xây dựng dự án ứng dụng KPI (từng học viên)
 • Trình bày dự án ứng dụng (từng học viên)

Kỳ thi lấy chứng chỉ

Kỳ thi lấy Chứng chỉ Chuyên gia KPI (KPIP) được triển khai trực tuyến. Đề thi gồm 40 câu hỏi dạng trắc nghiệm được lựa chọn ngẫu nhiên từ ngân hàng đề thi. Học viên có 60 phút để hoàn thành bài thi và kết quả được công bố ngay sau đó. Học viên chỉ được công nhận là đạt khi có điểm số tối thiểu là 75%.
 
Sau khi hoàn thành các yêu cầu của chương trình đào tạo, Học viên sẽ không mặc nhiên được tham dự kỳ thi KPIP, mà phải hoàn tất việc đăng ký dự thi sau khi được BSV xác nhận quá trình tham dự và hoàn tất thành công chương trình đào tạo và gửi cho học viên đường dẫn đăng ký tham dự kỳ thi kèm theo thông tin đăng nhập.
 
Điểm thi sẽ được thông báo đến Học viên và BSV ngay khi Học viên hoàn thành bài thi. Chứng chỉ sẽ được gửi qua đường bưu điện về địa chỉ mà Học viên đã đăng ký. Thời gian dự kiến là 4-6 tuần.

 

Recertified BSPTái chứng nhận

Chứng chỉ của Học viên sẽ hết hạn vào ngày 31/12 của năm thứ 3 tính từ năm mà Học viên được trao chứng chỉ (ví dụ Học viên được cấp chứng chỉ vào năm 2016, chứng chỉ này sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2019, bất kể Học viên được chứng nhận vào tháng nào của năm 2016).
 
Để được tái chứng nhận, Học viên cần đạt được 50 tín chỉ cho việc học hỏi liên tục trong 3 năm này thông qua các hình thức: tham dự các khóa đào tạo, đóng góp, chia sẻ về lĩnh vực của mình, và trải nghiệm thực tế trong công việc. BSI có một hội đồng đánh giá và giám sát chương trình cấp chứng chỉ này.
 
Đến năm mà chứng chỉ của Học viên sẽ hết hạn, BSI sẽ có thông báo nhắc nhở bắt đầu từ quý I của năm đó đến hết năm. Kèm theo thông báo là một đường dẫn, thông tin hướng dẫn liên quan đến quy trình tái chứng nhận và các mẫu biểu cần thiết.

Balanced  Scorecard  Institute (BSI) là tổ chức hàng đầu thế giới về đào tạo và tư vấn hoạch định chiến lược, thực thi chiến lược, quản trị kết quả công việc bằng các phương pháp Balanced Scorecard và KPI. finalgloballogo.png
 
George Washington University (GWU) được thành lập vào năm 1821 theo sắc lệnh của Quốc Hội Hoa Kỳ nhằm hoàn thành di nguyện của Tổng thống George Washington về một học viện tại thủ đô nước Mỹ có sứ mệnh đào tạo ra những nhà lãnh đạo tương lai cho đất nước.
Ngày nay, Đại học George Washington là học viện đào tạo sau đại học lớn nhất ở thủ đô Washington DC., với hơn 20.000 sinh viên đến từ khắp các bang của nước Mỹ và từ hơn 130 quốc gia khác.
logo_the-george-washington-univercity.jpg
 
Đơn vị triển khai chương trình BSC tại Việt Nam, Lào và Campuchia là Balanced Scorecard Việt Nam (BSV) - Đại diện độc quyền của Balanced Scorecard Hoa kỳ (BSI), và là một đơn vị thành viên của PACE. logo-bsv.png

 
 

go top