Các chương trình đào tạo In-house
(được thiết kế riêng theo yêu cầu cụ thể của từng doanh nghiệp)

Balanced Scorecard Vietnam (BSV) có thể triển khai khóa học tại địa điểm doanh nghiệp lựa chọn, và thiết kế chương trình phù hợp với đặc thù ngành của tổ chức khách hàng. Các chương trình thiết kế riêng có thể dựa trên các khóa đào tạo Public của BSV hoặc được xây dựng mới hoàn toàn bởi các chuyên gia của BSV dựa trên thông tin khách hàng cung cấp. 
 
 

Một số chương trình đào tạo In-house thường được triển khai

Xây dựng các thước đo kết quả công việc hiệu quả

Khóa học 2 ngày này dành cho các tổ chức gặp khó khăn trong việc xây dựng những “thước đo” hiệu quả để từ đó có thể đánh giá mức độ đạt được các mục tiêu chiến lược. Khóa học này giúp đánh giá lại mức độ hiệu quả của các thước đo hiện tại và cung cấp cách thức để xây dựng những thước đo mới từ mục tiêu chiến lược của tổ chức. Học viên sẽ được học ba phương pháp thông dụng về đo lường kết quả công việc và sử dụng các mẫu biểu để xây dựng các thước đo hiệu quả. Đây là một khóa học có tính thực tế cao và mang lại nhiều giá trị cho người học.


Xây dựng và sử dụng bản đồ chiến lược

Bản đồ chiến lược sẽ giúp tổ chức tập trung vào chiến lược của mình và giúp làm rõ ý nghĩa của những thước đo kết quả công việc. Bản đồ chiến lược còn là một công cụ vô giá để truyền thông về chiến lược trong phạm vi toàn tổ chức. Khóa học này sẽ giúp tổ chức xây dựng và tinh lọc các bản đồ chiến lược thành một bản đồ chiến lược hiệu quả cho tổ chức và liên hệ nó với những thước đo kết quả công việc có ý nghĩa. Khóa học thực tiễn thời lượng 2 ngày này dành cho tất cả công ty, tổ chức.


Phân bổ đồng bộ Balanced Scorecard

Khóa học 2 ngày này dành cho những tổ chức đã bắt đầu hành trình balanced scorecard của mình. Sau khi ban quản trị cấp cao đã xây dựng hệ thống Balanced Scorecard của tổ chức và những mục tiêu chiến lược, thước đo kết quả công việc, và hành động chiến lược liên quan, thì làm sao để truyền thông những điều này một cách hiệu quả nhất cho toàn tổ chức, và biến chúng thành một phần không thể tách rời trong công việc hằng ngày của mỗi nhân viên? Khóa học này sẽ tập trung vào việc xây dựng hệ thống balanced scorecard ở Cấp 2 và Cấp 3.

 
Rà soát và điều chỉnh hệ thống Balanced Scorecard

Chương trình đào tạo thời lượng 2 ngày giúp rà soát lại các vấn đề phổ biến mà các tổ chức thường gặp trong quá trình xây dựng và triển khai hệ thống Balanced Scorecard. Khóa học sẽ giúp Học viên cập nhật lại kiến thức về phương pháp Balanced Scorecard và những kỹ thuật triển khai chính yếu để giải quyết các vấn đề cụ thể của tổ chức mình. Khóa học này còn có thể giúp cập nhật và mang lại sức sống mới cho hệ thống balanced scorecard của một tổ chức.

go top