Balanced Scorecard Việt Nam (BSV) là tổ chức chuyên tư vấn và đào tạo về giải pháp Balanced Scorecard và Key Performance Indicators (KPI) cho các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, các tổ chức phi lợi nhuận tại Việt Nam, Lào và Campuchia. BSV vừa là đại diện độc quyền của Balanced Scorecard Institute Hoa Kỳ (BSI) tại Việt Nam, Lào và Campuchia; vừa là một đơn vị thành viên của PACE Institute of Management (học viện quản lý và lãnh đạo dẫn đầu tại Việt Nam trong suốt 15 năm qua).

Balanced Scorecard Institute Hoa kỳ (BSI) là một tổ chức toàn cầu chuyên sâu về quản trị chiến lược, đồng thời là tổ chức dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực tư vấn và đào tạo về các giải pháp quản trị liên quan đến Balanced Scorecard (BSC) và Key Performance Indicators (KPI).
 
go top