Công ty Balanced Scorecard Việt Nam (một đơn vị thành viên của PACE  Institute of Management)  
là đại diện độc quyền của Balanced Scorecard Institute (BSI) tại Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia

 

mission-vison-model.png

Phương pháp “9 Bước” là phương pháp độc quyền
của BSI để triển khai Balanced Scorecard và KPI.

Tư vấn

 

Balanced Scorecard Vietnam (BSV) cung cấp các dịch vụ tư vấn cho các doanh nghiệp, chính quyền và tổ chức phi lợi nhuận tại Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia.

Chúng tôi sẽ cùng khách hàng kiến tạo nên một hệ thống quản trị hiệu quả và hoạt động bền vững nhằm thúc đẩy quá trình thực thi chiến lược và nâng cao hiệu quả hoạt động tổng thể của tổ chức.

Những lĩnh vực tư vấn:
  • Đánh giá hệ thống quản trị chiến lược theo phương pháp Balanced Scorecard
  • Thiết kế và xây dựng hệ thống quản trị chiến lược theo phương pháp Balanced Scorecard
  • Triển khai và vận hành hệ thống quản trị chiến lược theo phương pháp Balanced Scorecard
  • Quản trị và duy tu hệ thống quản trị chiến lược theo phương pháp Balanced Scorecard

Đào tạo

 
Chương trình đào tạo Chuyên gia BSC (BSP)

Theo kinh nghiệm của nhiều quốc gia trên thế giới, để có thể triển khai thành công hệ thống balanced scorecard, các chuyên gia nội bộ của doanh nghiệp (người của doanh nghiệp đó) cần có sự am hiểu và am tường về balanced scorecard (cả về kiến thức, lẫn công nghệ triển khai).

Chương trình đào tạo “Chuyên gia Balanced Scorecard” (BSP) này của BSI được thiết kế nhằm đào tạo nhóm chuyên gia nội bộ (những người phụ trách triển khai hệ thống balanced scorecard cho chính doanh nghiệp của mình) để giúp họ có được sự thấu hiệu và am tường đó. 

Xem thêm

Chương trình đào tạo Chuyên gia KPI (KPIP)

Chương trình “Chuyên gia KPI” (KPIP) này nhằm đào tạo nhóm chuyên gia nội bộ của doanh nghiệp (người của doanh nghiệp đó), để xây dựng, triển khai, và quản trị thành công những chỉ số KPI có ý nghĩa cho công việc quản trị chiến lược, quản trị vận hành hoặc quản trị chương trình hành động. Chương trình áp dụng phương pháp của BSI và đặc biệt là phương pháp PuMP® Performance Measure Framework do chính chuyên gia Stecey Barr sáng tạo, cũng như nhiều công cụ hữu hiệu khác đang được sử dụng bởi các tổ chức hàng đầu trên khắp thế giới.

Chương trình đào tạo BSC dành cho Lãnh đạo

Chương trình đào tạo "Balanced Scorecard dành cho Lãnh đạo" (BSC for Leaders) là một trải nghiệm học tập tương tác được thiết kế nhằm hỗ trợ cho lãnh đạo hiểu một cách cơ bản về Balanced Scorecard, cũng như những nguyên tác xây dựng và triển khai hệ thống quản trị chiến lược và nâng cao kết quả công việc theo Balanced Scorecard.

Xem thêmBSP.png

KPIP.png
GWU_chungchi.jpg

Công ty Balanced Scorecard Việt Nam (BSV) - một đơn vị thành viên của PACE Institute of Management, là đại diện độc quyền của Balanced Scorecard Institute (BSI) tại Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia. Bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào sử dụng Phương pháp “9 bước” độc quyền của BSI tại những quốc gia trên mà không cho thấy sự liên quan đến BSV hoặc không chứng minh được sự cho phép từ BSV đều là bất hợp pháp. Trong trường hợp phát hiện sai phạm, vui lòng thông báo cho chúng tôi qua email contact@BalancedScorecard.vn.

NHỮNG QUYỂN SÁCH VỀ CHIẾN LƯỢC, BALANCED SCORECARD
VÀ KPI DO BALANCED SCORECARD VIETNAM XUẤT BẢN.

go top