• Tranh cử tổng thống Mỹ dưới góc nhìn của “Balanced Scorecard”

    Tranh cử tổng thống Mỹ dưới góc nhìn của “Balanced Scorecard”

    Năm 2015 có lẽ sẽ đi vào lịch sử tranh cử tổng thống Mỹ như một trong những năm “lạ” nhất, theo cả nghĩa tích cực lẫn tiêu cực. Và trung tâm của cái sự “lạ” đó, không ai khác chính là cái tên: Donald Trump. Trump đã “nhảy bổ vào chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ theo đúng nghĩa ...

go top