• Tranh cử tổng thống Mỹ dưới góc nhìn của “Balanced Scorecard”

    Tranh cử tổng thống Mỹ dưới góc nhìn của “Balanced Scorecard”

    Năm 2015 có lẽ sẽ đi vào lịch sử tranh cử tổng thống Mỹ như một trong những năm “lạ” nhất, theo cả nghĩa tích cực lẫn tiêu cực. Và trung tâm của cái sự “lạ” đó, không ai khác chính là cái tên: Donald Trump. Trump đã “nhảy bổ vào chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ theo đúng nghĩa ...

  • Thiền và nghệ thuật của Balanced Scorecard (BSC)

    Thiền và nghệ thuật của Balanced Scorecard (BSC)

    Mô hình BSC là một khái niệm về quản lý có cách tiếp cận tương tự như Thiền trong Phật giáo, một nguyên tắc nhắc nhở chúng ta rằng hành trình cũng chính là đích đến và công tác quản trị năng suất bắt buộc phải là một quá trình liên tục không ngừng.

go top