Cung cấp dịch vụ tư vấn triển khai Balanced Scorecard (BSC) và Key Performance Indicators (KPI) cho các doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước, và các tổ chức phi lợi nhuận tại Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia.

Dù công ty của bạn có quy mô lớn hay nhỏ, các giải pháp tư vấn và các chương trình đào tạo theo yêu cầu doanh nghiệp của BSV đều được tích hợp kinh nghiệm địa phương phong phú của đội ngũ Chuyên gia Tư vấn trong nước, với kinh nghiệm quốc tế của những đối tác toàn cầu mà chúng tôi hiện có - Balanced Scorecard Institute (BSI) của Mỹ và Balanced Scorecard Australia (BSA) của Úc, để mang đến những hiểu biết chuyên sâu giúp doanh nghiệp/khách hàng xây dựng, duy trì và đánh giá các hệ thống quản trị chiến lược của mình bằng phương pháp Balanced Scorecard.

Chúng tôi sẽ kết hợp cùng khách hàng xây dựng nên một hệ thống quản trị hiệu quả hoạt động bền vững nhằm thúc đẩy quá trình thực thi chiến lược và nâng cao hiệu quả hoạt động tổng thể của tổ chức. 

Những dịch vụ tư vấn thường xuyên:

  • Hoạch định chiến lược và thực thi chiến lược
  • Xây dựng, triển khai, duy trì các hệ thống quản trị kết quả công việc
  • Đo lường kết quả công việc, và xây dựng/kiểm tra đánh giá KPI
  • Các phần mềm về Scorecard và Hệ thống Tự động hóa

Dịch vụ tư vấn của chúng tôi hoàn toàn được thiết kế theo yêu cầu riêng của từng tổ chức, từ cấp độ tư vấn toàn diện đến cấp độ cố vấn cao cấp cho khách hàng.

go top