Chương trình đào tạo “Balanced Scorecard dành cho Lãnh đạo” (BSC for Leaders) là một trải nghiệm tương tác được thiết kế nhằm giúp các lãnh đạo thấu hiểu một cách tổng quát về Balanced Scorecard, về những nguyên tắc xây dựng và triển khai hệ thống quản trị chiến lược, nâng cao kết quả công việc theo Balanced Scorecard.
 
Khóa học được thiết kế dựa trên phương pháp “Nine Steps to SuccessTM” (9 Bước đến thành côngTM) độc quyền của Balanced Scorecard Institute Hoa Kỳ (BSI), là sản phẩm của hàng nghìn giờ tư vấn và đào tạo về hoạch định và triển khai chiến lược theo Balanced Scorecard của BSI.
 
Khóa học còn chú trọng vào việc chia sẻ những trải nghiệm, bài học, bài tập cũng như các thông lệ thực hành tốt nhất, nhằm có thể giúp các học viên biết cách sử dụng hiệu quả các nguồn lực quý giá cho công việc của mình.

TẢI BROCHURE

Tổng quan chương trình BSC dành cho Lãnh đạo

Khóa học sẽ đề cập và giải quyết những vấn đề:
 
 • Tìm hiểu lý do vì sao Balanced Scorecard là công cụ quản trị được xem là mạnh mẽ và hiệu quả nhất từ trước đến nay;
 • Mục đích và cách thức triển khai Balanced Scorecard;
 • Phương pháp “Nine Steps to SuccessTM” (9 Bước đến thành côngTM) độc quyền của BSI để xây dựng thành công BSC tại doanh nghiệp;
 • Phương pháp dẫn dắt đội ngũ xây dựng sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, cũng như xây dựng các chỉ tiêu và thước đo kết quả công việc;
 • Phương pháp phân bổ thẻ điểm đến toàn bộ các cấp độ của tổ chức để có thể tạo ra sự đồng bộ chiến lược;
 • Phương pháp gắn kết đội ngũ xoay quanh định hướng chung của tổ chức;
 • Phương pháp sử dụng thẻ điểm trong việc xây dựng tinh thần trách nhiệm cho nhân viên;
 • Phương pháp tiên liệu khó khăn và những giải pháp đề xuất.

Đối tượng tham dự
Khóa học dành cho những nhà quản lý, chuyên gia hoạch định, phân tích, và các thành viên của nhóm xây dựng balanced scorecard, những người đang tìm kiếm những ý tưởng khả thi tốt nhất để triển khai thành công balanced scorecard. Khóa học cũng dành cho những ai muốn có hiểu biết tổng quát về các khái niệm balanced scorecard để hỗ trợ nhu cầu phát triển của tổ chức.

Khóa học đặc biệt phù hợp với các đối tượng như: nhóm chuyên trách về Chủ tố Chiến lược (Strategic Theme), Thước đo Mục tiêu/Chủ mục tiêu, và các nhóm phân bổ cấp 2 (Tier 2 Cascading team), và những ai mong muốn nâng cao đóng góp của họ cho quá trình hoạch định. Khóa học này cũng phù hợp với những doanh nhân muốn liên tục cập nhật những phương pháp tư duy tiến bộ nhất về hoạch định, đồng bộ, quản trị, đo lường và thực thi chiến lược.

Lợi ích của khóa học
Học viên sẽ nhận được những lợi ích từ khóa học như:
 • Sự kết hợp của những khái niệm chính yếu về balanced scorecard
 • Balanced scorecard có thể được sử dụng để nâng cao kết quả công việc của tổ chức
 • Có thể hỗ trợ quá trình xây dựng mục tiêu chiến lược, các thước đo kết quả công việc có ý nghĩa, và chỉ tiêu
 • Có thể hỗ trợ đội ngũ xây dựng thành công hệ thống balanced scorecard
 • Có thể tiên liệu được những thách thức và chuẩn bị giải pháp để triển khai hiệu quả hơn
 • Có thể thu hút và gắn kết đội ngũ lãnh đạo và tổ chức vào quá trình hoạch định
 • Biết được cách những tổ chức khác sử dụng balanced scorecard để liên tục nâng cao kết quả hoạt động
 • Có thể tóm tắt tất cả những thành phần của balanced scorecard

Học viên sẽ nhận được những lợi ích từ khóa học như:

 • Thấu hiểu về Balanced Scorecard
 • Biết sử dụng Balanced Scorecard như một công cụ để nâng cao kết quả công việc và kết quả hoạt động của tổ chức
 • Biết sử dụng Balanced Scorecard xây dựng mục tiêu chiến lược, thước đo kết quả công việc và chỉ tiêu thực tế
 • Biết cách hỗ trợ đội ngũ xây dựng thành công hệ thống Balanced Scorecard
 • Biết cách tiên liệu những thách thức và chuẩn bị giải pháp để triển khai Balanced Scorecard hiệu quả
 • Biết cách thu hút và gắn kết đội ngũ lãnh đạo và tổ chức vào quá trình hoạch định  
Kết hợp các hình thức thuyết giảng, chia sẻ ví dụ và thực hành bài tập nhằm giúp Học viên học hỏi và ứng dụng Balanced Scorecard một cách sâu rộng.
 
Chia sẻ công cụ, mẫu biểu, checklist, và những câu chuyện thành công trên thực tế giúp Học viên dễ dàng hình dung và nâng cao hiệu quả học tập.
 
Các bài tập trong suốt khóa học bao gồm:
 • Xác định Sứ mệnh (Mission), Tầm nhìn (Vision), và các viễn cảnh (Perspectives)
 • Xác định chủ thể chiến lược (Strategic Theme) cùng các kết quả chiến lược (Strategic Results) phù hợp
 • Xác định mục tiêu chiến lược (Strategic Objective), kế hoạch triển khai, và kết quả mong đợi (Intended Results)
 • Phác thảo bản đồ chiến lược

Nội dung chương trình

 

 • Ngày 1
 • Những khái niệm nền tảng về hệ thống balanced scorecard
 • Những khái niệm nền tảng về quản trị và đo lường kết quả công việc
 • Phương pháp “9 bước đến thành công” của BSI để hoạch định và triển khai chiến lược
  Bước 1: Đánh giá (Assessment)
  Bước 2: Chiến lược (Strategy)
  - Bài tập ứng dụng: Xác định các Viễn cảnh (Perspectives), Chủ tố Chiến lược
  (Strategic Themes), và Kết quả Chiến lược (Strategic Results)
  Bước 3: Mục tiêu Chiến lược (Strategic Objectives)
  - Bài tập ứng dụng: Xây dựng và Tinh lọc các Mục tiêu Chiến lược  Ngày 2

  Bước 4: Bản đồ Chiến lược
  - Bài tập ứng dụng: Xây dựng Bản đồ Chiến lược có chủ tố xác định
  Bước 5: Các Thước đo Kết quả công việc
  - Bài tập ứng dụng: Xây dựng các Thước đo Kết quả công việc
  Bước 6: Hành động Chiến lược (Strategic Initiatives)
  - Bài tập ứng dụng: Xác định người phụ trách cho các hành động chiến lược
  Bước 7: Phân tích Kết quả công việc (Performance Analysis)
  Bước 8: Đồng bộ hóa (Alignment)
  - Bài tập ứng dụng: Phân bổ đồng bộ các thành tố Cấp 1 xuống Cấp 2, Cấp 3
  Bước 9: Đánh giá
  - Bài tập ứng dụng: Tóm tắt tất cả những thành phần của Balanced Scorecard
 • Tổng kết và Kế hoạch hành động

Balanced  Scorecard  Institute (BSI) là tổ chức hàng đầu thế giới về đào tạo và tư vấn hoạch định chiến lược, thực thi chiến lược, quản trị kết quả công việc bằng các phương pháp Balanced Scorecard và KPI. finalgloballogo.png
 
George Washington University (GWU) được thành lập vào năm 1821 theo sắc lệnh của Quốc Hội Hoa Kỳ nhằm hoàn thành di nguyện của Tổng thống George Washington về một học viện tại thủ đô nước Mỹ có sứ mệnh đào tạo ra những nhà lãnh đạo tương lai cho đất nước.
Ngày nay, Đại học George Washington là học viện đào tạo sau đại học lớn nhất ở thủ đô Washington DC., với hơn 20.000 sinh viên đến từ khắp các bang của nước Mỹ và từ hơn 130 quốc gia khác.
logo_the-george-washington-univercity.jpg
 
Đơn vị triển khai chương trình BSC tại Việt Nam, Lào và Campuchia là Balanced Scorecard Việt Nam (BSV) - Đại diện độc quyền của Balanced Scorecard Hoa kỳ (BSI), và là một đơn vị thành viên của PACE. logo-bsv.png

 
 

go top